tamdiepthao.wordpress.com
Chúa Nhật ngày mưa
Sáng Chúa Nhật, hay đúng hơn là sáng muộn Chúa Nhật vì cũng đã hơn 10h lúc ấy, tôi đi bộ ra khỏi căn nhà chật hẹp mình thuê trong con hẻm nhỏ Q.4, định tìm mua vài tờ nhật báo (cho cái bài tập đang…