tamdiepthao.wordpress.com
Ngày mai
“Ngày mai, sẽ buông tay anh nhé…” Ngày mai, họ đã ôm nhau thật chặt. “Ngày mai, sẽ quên đi anh nhé…” Ngày mai, họ đã hôn nhau ngần ngại. “Ngày mai, sẽ yêu nhau anh nhé…” Ngày mai,…