tamdiepthao.wordpress.com
Quên
“Quên đi!” “Em đã quên rồi…” Cô nói rồi cúi đầu, lặng lẽ nắm tay anh, siết thật chặt những ngón tay ngần ngại chẳng khép vào nhau. Anh đánh sượt tiếng thở dài, cứa vào mắt cô buốt rát. Mưa ng…