tamdiepthao.wordpress.com
Xin lỗi, Thiên Đường đã đến giờ đóng cửa
Gã đi tìm Thiên Đường. Lần dò theo dòng địa chỉ in trên tờ rơi quảng cáo hôm rồi gã tình cờ nhặt được, trong đó có đoạn viết, “…giữa phố thị bộn bề, Thiên Đường tọa lạc trong một không gian tĩnh tạ…