tamarastamenkovic.com
Ko sam ja danas, od svih mojih skrivenih ličnosti?
Možda sam za nijansu gora ili bolja slika čoveka.