tamarastamenkovic.com
Zaboravljena želja da si želeo biti potpuna suprotnost od onoga što si postao
Znaš onaj osećaj hladnoće oko tvoga vrata koji ti se nekad prikrada krišom, uvek iza leđa? Kad ti se koža naježi na trenutak ili dva?