tamarastamenkovic.com
Doći će trenutak kada ćeš morati da pokažeš od čega si sastavljen
Pokušaće da te sateraju u ćošak, i da te kamenuju rečima, da te povrede i spuste.