tamarastamenkovic.com
Sebičnost kao negativna karakteristika čoveka?
Čvrsto držite ono što pripada vama i ne puštajte, vaše je. Samo vaše.