tamarastamenkovic.com
Pusti sve što te boli, sve što te kida – sve što je ništa
Zamisli na trenutak da ti nisi ti, da ne moraš nositi razlińćito lice svakog dana, da ne moraš trpeti i nositi sopstvene misli koje te pritiskaju i guše.