tamarastamenkovic.com
Ostaće ti gorčina na jeziku kad god me spomeneš
Sažvaći i poslednji komad moje ljubavi prema tebi, a zatim glođi moje kosti kao da te nikad nisu držale da ne padneš.