tamarastamenkovic.com
Srećan 8. mart: Danas imaš potpunu slobodu da budeš – žena
Zaslužila si to, zaslužila si da predahneš. Suviše dugo nosiš terete, potrebne i nepotrebne. Suviše dugo brineš o svemu, zaslužila si da odmoriš.