tamarastamenkovic.com
Da li je znala da sam ja reč koja se ne može izgovoriti, golicajući joj grlo, stežući joj glasne žice?
Koliko god želeo da je držim zauvek za ruku, vetrovi moje sebičnosti su razbili naša jedra, mora u nama su razdvojila moje ruke dok sam plivao u pogrešnim telima.