tamarastamenkovic.com
Poričem da sam te gledao kao da će mi vazduh nestati, kao da oko nas ne postoji niko i ništa
Ne, nikada ništa nisam osećao prema tebi. Odlučujem tako. Lako, kao ti što si odlučila da me izgubiš, dozvolivši im da te ubede. Potvrđujem sve.