tamarastamenkovic.com
Pretvaram se na trenutak da nema besmisla oko mene
Oslanjam se na svoju sreću. Od danas.