tamarastamenkovic.com
Zašto pokušati da ispravimo ovo kada su nas upravo greške dovele ovde?
Kao da me je okrivila za njen pad, i sada sam ovde da se suočim sa svime.