tamarastamenkovic.com
Osećam da mogu sve kada me zagrliš tim rukama koje su me pronašle na dnu i vratile na površinu
Više se ne moram odupirati svim nagonima u sebi da budem ono što jesam, jer sa tobom sam čak i više od toga.