tamarastamenkovic.com
Ako krenu na tebe, ne znaju šta ih čeka
Niko se ne može takmičiti s onim šta si u stanju da uradiš celom mom biću samo jednim pogledom.