tamarastamenkovic.com
Umeš da budeš najveći haos u mojim mislima i neobjašnjiv mir koji mi je potreban
I kako da saslušam sve kada mi tvoja fascinantnost ne dozvoljava i očarava me da se udubim u sve što jesi, voleći te takvu i nikako drugačiju?