tamarastamenkovic.com
Ne smeš dopustiti da te želja za boljom osobom odvuče na puteve koji nisu ispravni i pošteni
Dižemo se visoko iznad svih kada uočimo i najmanju slabost koju mogu iskoristiti protiv nas.