tamarastamenkovic.com
Ne govori nestrpljivom čoveku da bude strpljiv kad se usredsredi na nešto što želi više od svega
Ne govori mu da sačeka, počeće da gazi i preko tebe ne bi li dobio ono što želi.