tamarastamenkovic.com
Stavljam svoje ruke na tvoje lice polako, želim da moji prsti zapamte svaku tvoju poru
Nemam razloga da se bojim. Tako barem kažem sebi, jer imam tebe.