tamarastamenkovic.com
Osećam da me gledaš kroz prljavo staklo moje duše i želiš da ga slomiš svojim pogledom
Ti si taj jedan jedini osećaj koji me može održati i vratiti mi sigurnost u sve što jesam, ali tendencija da to zaboravim je moja najveća slabost.