tamarastamenkovic.com
Mogli smo sve – Kažeš sada, kada je sve naše prošlo
Ne možeš mi reći ništa, prekasno je. I žao mi je, ali mi nismo predugo mi.