tamarastamenkovic.com
Novac kao zamka
Ceo život nam se svede na imovinu, štaviše i mi sami postanemo nečija imovina. Radimo da zaradimo.