tamarastamenkovic.com
Da li si došla zbog posla ili zadovoljstva?
Kažu da si donela svoju odluku, i da ćeš uvek birati „posao“ u kome si tako dobra da se zasitiš zadovoljstvom nakon.