tamarastamenkovic.com
Prikrivena farsa laži
Istina da sam laž kojoj je potrebna druga laž da kreira prvobitnu figuru mene.