tamarastamenkovic.com
Senka u senci
Kao da je neko ubrizgao benzin u moj krvotok i upalio šibicu. Gledao sam kako se gusta, crvena tečnost izliva iz sveže rane i molila za smrt.