tamarastamenkovic.com
Posebna vrsta životinje
Čeznem da osetim tvoju unutrašnju lepotu, sa osmehom na licu i olakšanju u želucu nakon.