tamarastamenkovic.com
Jedino bol može naterati pisca da ispusti glas
I ono što sam video bilo je ništavilo; kosti pesnika koje su se davno raspale i završile ležeći ispod brda sa kojeg sam gurnuo savest.