tallerdepinturacreativa.com
2014. Grup Portolà 10, llibre “ZOOMS”
2014. El grup Portolà 10, participa en el 7° Festival del Llibre de artista i la petita edició amb el llibre “ZOOMS” El llibre sorgeix de les ganes de crear una obragrupal amb la tècnica de l’estam…