tallerdepinturacreativa.com
:::DIJOUS ARTÍSTICS: 15-12-2016, DE 6 A 8 DE LA TARDA: LES PARAULES DE LA PLUJA”:::
EL taller d’aquestdijous té la pluja com a punt de referència per fer un treball d’experiència artística, lingüística i, perquè no, científica sobre els fenòmens atmosfèrics. També és molt interess…