taliem.ir
نحوه ی خرید آفلاین عرضه اولیه | تعلیم
عرضه سهام اولیه آفلاین منظور این نیست که شما اینترنت نداشته باشید و بدون اینترنت سهام خریداری کنید منظور این است که در ساعت عرضه اولیه نیاز نیست شما کاری کنید ، جالب است دیگر قرار نیست در یک ساعت مشخص