talentville.org
İşe Alınmama Gerekçenizin Sizden Gizlenmesinin 4 Nedeni
Basılı halde verilse de, elektronik ortamda iletilse de, red mektupları her zaman sevimsizdir. Mektuplarda işe alınmama bilgisi yer alır ama işe alınmama nedeniniz hiçbir zaman söylenmez. Reddedilm…