talentgo.wordpress.com
Moeiteloos samenwerken
De term ‘integraal samenwerken’ duikt vaak op in de sector Zorg, Welzijn en de Bouw. Met ‘integraal samenwerken’ wordt bedoelt: in samenhang en afstemming domein- en/of organisatie-overstijgend sam…