talentgo.wordpress.com
Het potentieel van bewustzijn
Ons werkelijk potentieel ligt in het bewustzijn. Niet in ons verstand, zoals vaak wordt gedacht. Het verstand heeft in onze maatschappij een dominante positie ingenomen. Het is voor velen zelfs een…