talentgo.wordpress.com
Faillissement van de hiërarchie
Zowel op macro als op micro niveau wordt het faillissement van hiërarchische organisaties steeds duidelijker. Verwoede pogingen om de hiërarchie in stand te houden zijn gedoemd om te mislukken. Dat…