talentgo.wordpress.com
De mens als muziekinstrument
Het huidige mensbeeld is vrij mechanisch van aard. Zo wordt de huidige mens gezien als een productie en consumptie eenheid. Het is niet verwonderlijk dat mensen zich steeds minder thuis voelen in d…