talentgo.wordpress.com
Samenwerken wordt afgeleerd
Dat samenwerken belangrijk is voor ons als mens om te kunnen blijven voortbestaan is iedereen het inmiddels wel over eens. Vele onderzoeken tonen aan dat teams, organisaties en landen waar mensen g…