talentgo.wordpress.com
Nederland ontwikkelingsland
Nederland is een van de meest ontwikkelde landen gezien naar bbp per hoofd van de bevolking en behoort tot de top 15 van de wereld. De Nederlandse economie steunt op een zeer hoog ontwikkeld…