talentgo.wordpress.com
Van “binden” naar “verbinden”
Het binden van klanten en goede werknemers staat hoog op de agenda van veel bedrijven. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de impact die klanten en goede medewerkers hebben op de continuïteit van b…