talendblog.wordpress.com
Niet voor homofoben: homografen, homoniemen en homofonen
Homografen is zowel een homograaf als een homoniem en na hun overlijden krijg je het homofone (niet het bijna homofone homofobe) homograven. Homografen, homoniemen en homofonen zijn voor Meneer D e…