talendblog.wordpress.com
Beeldtaal: colbert
Een visueel bommelwoord of grafoniem: colbert. Voor meer visuele bommelwoorden of grafoniemen, zie ook: fermenteren, kerstenen, jachtschotel, brandbrief.