talassi.net
Filosofija psećeg parka
Tamo gde asfalt prelazi u travu a bandera u drvo, postoji jedno posebno mesto. Mesto na kome se ukrštaju različiti pogledi na svet, na kome se susreću suprotni stavovi i drugačije životne filoso…