talassi.net
Ekvilibrijum
Ekvilibrijum (lat.): ravnoteža; balans. Sa svakim kilometrom kojim se udaljavamo od Beograda puls sveta se postepeno usporava. Izlazak iz supersoničnog životnog ritma počinje ubrzo nakon isključiv…