tajnezanata.com
Violeta Bajčev - Zubni Tehničar
Stomatologija sa sobom nosi i protetiku, a praviti proteze prema otiscima predstavlja svakodnevne izazove za onog ko ih pravi. Violeta Bajčev je zubni tehničar sa godinama iskustva, i u sledećem tekstu će nam otkriti tajne svog zanata: Zdravo Violeta, hvala Vam što ste izdvojili vreme za Tajne Zanata. Da