tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com
Akt zawarcia małżeństwa jest intymnym rytuałem tylko i wyłącznie pomiędzy dwojgiem biorących w nim udział istot
Akt zawarcia małżeństwa jest intymnym rytuałem tylko i wyłącznie pomiędzy dwojgiem biorących w nim udział istot odmiennej płci. Jakakolwiek osoba trzecia (kapłan, urzędnik) jest Ssawą Systemu do od…