tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com
Chrześcijaństwo jest współczesną wersją starożytnego kultu Mitry
W tomach 2. i 8. „Instrukcji przebudzenia” przedstawiłem wiele zapożyczeń przyswojonych przez chrześcijaństwo ze starszych religii, liczne szczegóły słabo znane. Opisałem niechrześcijań…