tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com
Zamach stanu w Watykanie (detronizacja Franciszka) przygotowywany jest w Polsce!
Najnowsze informacje! 21 września Franciszek we mszy stwierdził: „Hipokryci są narzędziem diabła, mającym zniszczyć Kościół” (to po żądaniach jego ustąpienia zawartych kilka dni wcześni…