tailieutrungy.wordpress.com
Đặc điểm dùng thuốc bệnh lý liên quan đến tạng Can
Để nghiên cứu về dùng thuốc cho các bệnh liên quan đến tạng Can, chúng ta phải xem lại chức năng tạng Can trước. Can thuộc mộc, chủ sơ tiết, chủ tàng huyết, Can tàng hồn, là tạng chủ về cân nhắc m…