tailieutrungy.wordpress.com
Kinh nghiệm điều trị THA của Triệu Thiệu Cầm
THA thuộc về phạm vi chứng hậu “đầu thống”, “huyễn vựng” trong Trung Y, về tạng phủ phần nhiều có quan hệ với tạng Can, Thận, Tỳ Vị. Trung Y cho rằng, tinh thần bị kích thích trong thời gian dài, ă…